Το 15ο τεύχος του περιοδικού των Χαρούμενων Αγωνιστών Αθηνών!