Το 13ο τεύχος του περιοδικού των Χαρούμενων Αγωνιστών Αθηνών!