Το 12ο τεύχους του περιοδικού των Χαρούμενων Αγωνιστών Αθηνών!