Το 11ο τεύχος του περιοδικού των Χαρούμενων Αγωνιστών Αθηνών!