Τί είναι τούτο το «Τῇ Ὑπερμάχως»;

–Τι είναι το «Τη Ὑπερμάχως», δάσκαλε;

Ξαφνιάστηκε ὁ δάσκαλος. Δεν περίμενε τέτοια ερώτηση.

–Δάσκαλε, ξέρω ότι είσαι χριστιανός και ξέρεις ότι είμαι μουσουλμάνος. Αυτό το «Τῇ Ὑπερμάχως» κάτι δικό σας είναι, είμαι σίγουρος. Κατατρόμαξε πάλι το χωριό χθες. Το «Τῇ Ὑπερμάχως» αντιβουίζει απ’ τα βουνά. Κάθε χρόνο την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, ακούγεται αυτή η ψαλμουδιά. Τι είναι, πες μου, σε παρακαλώ.

Περισσότερα