Ένας από τους τρεις Ιεράρχες.

Πόσο καλά τον γνωρίζεις;

Είναι ο μόνος άγιος στην οικογένειά του;

Γιατί γιορτάζουν οι τρεις Ιεράρχες

μέσα στον Ιανουάριο δύο φορές;