Όλοι τον είχαν για γιατρό τους. Ήταν μόλις 9 χρονών!

Η προσευχή του έκανε θαύματα!

Παιδί του Θεού!

Άγιος!