Ανέστη Χριστός! δηλαδή ανέστη το Παν. 
Ανέστη Χριστός! δηλαδή ανέστη το Σύμπαν.
Ανέστη Χριστός! δηλαδή ανέστη o άνθρωπος.
Όλοι … κοιμηθήκαμε με κατασκότεινα πρόσωπα και ξυπνήσαμε ολόφωτοι!
Δεύτε λάβετε φως!

“Δεύτε λάβετε φως”, Μ. Μουρζά