Μέσα στη ζωή των ανθρώπων μερικές ημερομηνίες έχουν γράψει ιστορία…

28η Οκτωβρίου 1940

Μια τέτοια μέρα είναι η σημερινή.  Σαν σήμερα, η Ιστορία κάρφωσε το βλέμμα της σ΄αυτήν εδώ τη χώρα.

Οι Χαρούμενοι Αγωνιστές ενώνουμε την αγάπη μας για την πατρίδα 

και σας προσκαλούμε να γιορτάσετε μαζί μας!

28η Οκτωβρίου 2020

80 χρόνια μετά,

σ’ αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο το τόλμημα εκείνων μας δείχνει το δρόμο.

Θυμόμαστε, τιμούμε και γιορτάζουμε την ιστορία μας