Γιά νά θυμηθοῦν οἱ μεγάλοι καί νά ἐμπνευσθοῦν οἱ νέοι!

Τό βιβλίο αὐτό περιέχει σύντομα δοκίμια πού ἀναφέρονται στό μεγάλο καί ἔνδοξο ἔπος τοῦ νεότερου ἑλληνισμού, τό ἔπος τοῦ ‘40. Μέσα ἀπό τά γλαφυρά καί μέ πειστικά ἐπιχειρήματα κείμενα, ὁ ἀναγνώστης ἔχει τήν εὐκαιρία νά γνωρίσει τίς θυσίες, τά ἀνδραγαθήματα καί τήν προσφορά τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους στην οἰκουμένη.

Ἄλλωστε, ὁ συγγραφέας πολέμησε στό μεγάλο ἐκεῖνο ἔπος στήν πρώτη γραμμή καί ἔζησε ὁ ἴδιος τήν αὐτοθυσία καί τήν γενναιότητα τῶν στρατιωτῶν, αλλά  καί τά θαύματα τοῦ ἁγίου Θεοῦ καί τῆς Παναγίας μας στό μέτωπο.

Απόσπασμα βιβλίου:

            «Σὲ κάποια Κυριακὴ τοῦ Μαρτίου 1941, μὲ καθαρὸ οὐρανό, ἄρχισε κατανυκτικώτατη ἡ Θεία Λειτουργία. Λειτουργὸς ὁ ἱερεὺς τοῦ 31ου Συντάγματος τῆς Μεραρχίας, μετέπειτα ἀπὸ Κοζάνης Μητροπολίτης Πατρῶν Κωνσταντῖνος (Πλατῆς)…

            Κατὰ τὴν φρικτὴν ὥρα τοῦ καθαγιασμοῦ τῶν τιμίων δώρων, σὲ μικρὸ ὕψος ἀπὸ τὰ κεφάλια τοῦ ἐκκλησιάσματος, φάνηκαν ν᾿ ἀργοπετᾶνε πέντε βαρειὰ βομβαρδιστικὰ ἀεροπλάνα τοῦ ἐχθροῦ.

            Μιὰ βόμβα νἄριχναν, καθὼς ἦταν συγκεντρωμένοι οἱ Ἕλληνες, θὰ γίνονταν ὅλοι τους κομμάτια… Τὸ ἐκκλησίασμα ὅμως, ὅπως τὸ εἶχε συνηθίσει ὁ στρατιωτικὸς ἱερέας του, ἐγονάτισε… Ἡ ἀπόφασις ἦταν, ἂν ἦταν θέλημά Του, νὰ πετάξουν ἀπὸ τὸ ἐπίγειο στὸ ἐπουράνιο θυσιαστήριο.

            Ἡ ἱερουργία συνεχίσθηκε… τὰ ἀεροπλάνα συνέχισαν τὸν δρόμο τους… Μολονότι τὰ καταφύγια ἦταν κοντά… ἡ πίστη καὶ ἡ εὐλάβεια κράτησε γονατιστοὺς ἀξιωματικοὺς καὶ στρατιῶτες στὴν ὥρα τοῦ μεγάλου κινδύνου».

Ἀξίζει νά τό διαβάσεις!

——————————–

σελίδες: 80

τιμή: 3 ευρώ

εκδόσεις : Αδελφότης Θεολόγων ” Ο Σωτήρ”