Πότε έγινε η πρώτη Θεία Κοινωνία;
Γιατί επαναλαμβάνεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας;
Τι να λέμε στην προσευχή μας, όταν κάτι μας δυσκολεύει
πολύ;
 Πόσο φοβερό είναι να προδίδει κανείς τον ευεργέτη του!