Συγχωρούνται οι βαριές αμαρτίες;
Πώς αντιμετωπίζει ο Θεός τους αμαρτωλούς;
Όταν η καρδιά μετανοεί, τίποτα δεν τη σταματά!