Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου παρουσιάζει μέσα από το λόγο του Ευαγγελίου και την βυζαντινή αγιογραφία τα Άχραντα πάθη του Κυρίου μας και την Ανάστασή Του.

Αναφέρεται στην αγωνία που δοκίμασε ο Κύριος στον κήπο της Γεθσημανής, στην προδοσία Του από τον Ιούδα και τη σύλληψή Του από τους στρατιώτες. Ακόμη, αναφέρεται στην ανάκριση του Ιησού από το αρχιερατικό Συνέδριο καθώς επίσης και στην άρνηση και τη μετάνοια του Πέτρου.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου γίνεται λόγος για την παρουσία του Κυρίου ενώπιον του Πιλάτου. Ακόμη παρουσιάζεται ο εμπαιγμός του Κυρίου μας από τους στρατιώτες και η καταδίκη Του σε θάνατο που οδήγησε στην Σταύρωση και στην τριήμερη Ανάστασή Του.