Το βιβλίο αυτό δεν σου προσφέρεται μόνο για να πλουτίσεις τη νεανική σου βιβλιοθήκη, αλλά για να σε βοηθήσει ουσιαστικά να αγαπήσεις την προσευχή, το μεγάλο σου αυτό προνόμιο, που σε φέρνει σε επικοινωνία και σε ενώνει με τον παντοδύναμο Θεό.

Σκοπός αυτού του προσευχηταρίου είναι να σε διδάξει το πνεύμα και το ήθος της θεάρεστης προσευχής, για να γευθείς από τη νεανική σου ηλικία την ανέκφραστη χαρά που πηγάζει από την εμπειρία της ουσιαστικής αυτής επικοινωνίας και ενώσεώς σου με τον πανάγιο Τριαδικό Θεό! Αφού βεβαίως προηγουμένως περπατήσεις με προσοχή, επιμέλεια και καρδιακή αναζήτηση τα μονοπάτια των προσευχών, και αφουγκραστείς το «άνοιγμα» της καρδιάς των θεοφιλών ψυχών, που τις συνέγραψαν αγαπώντας εξ όλης της καρδίας τους τον Θεό.

Περιλαμβάνει ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, επιλογή πρωινών και βραδινών προσευχών και ειδικές προσευχές (Πατέρων και άλλων ιερών συγγραφέων της Εκκλησίας μας), επιλεγμένες για τις νεανικές σου αναζητήσεις, και προσαρμοσμένες, οι περισσότερες, στη γλώσσα της εποχής μας.

…ο Κύριος μας περιμένει τα λόγια και της δικής σου προσευχής. Εκεί, μπροστά στο θρόνο του Θεού, να αναφέρεις με πίστη και απλότητα τις χαρές σου και τις λύπες σου, τους αγώνες και τις αγωνίες σου, τους φόβους, τους πόθους και τους οραματισμούς σου, τη δοξολογία, την ευχαριστία και τη θερμή δέηση της ψυχής σου…

Καλή δύναμη στο ωραίο σου αγώνισμα!

Μια μικρή γεύση από τα περιεχόμενα…

Α´ ΜΕΡΟΣ
Προσευχές
1. Καθημερινή προσευχή 
2. Πρωινές προσευχές
3. Βραδινές προσευχές
4. Περιστασιακές προσευχές
Πρίν ἀπό τό γεῦμα
Εὐχαριστία μετά τό γεῦμα
Πρίν ἀπό τό δεῖπνο
Εὐχαριστία μετά τό δεῖπνο
Στήν Ἁγία Τριάδα (Α´-Β´)
Γιά νά ἀγαπήσουμε τόν Κύριο
Πρός τό Ἅγιο Πνεῦμα (Α´-Β´)
Στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (Α´-Β´)
῞Υμνος στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο
Πρός ὅλους τούς Ἁγίους
Πρός τόν ἅγιο Ἄγγελο
Γιά τούς κεκοιμημένους
Γιά τή σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου
Πρίν ἀπό τή μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ (Α´-Β´)
Προσευχή εὐγνωμοσύνης
Γιά τήν ὥρα τῶν θλίψεων (Α´-Β´)
Γιά τόν πνευματικό ἀγώνα
Γιά τήν ἀπαλλαγή ἀπό τόν θυμό
Γιά τήν ἀπαλλαγή ἀπό τή φιλοδοξία
Εὐχές πρός τήν Παναγία Μητέρα μας γιά τήν ἀπαλλαγή ἀπό τήν ἐνόχληση πονηρῶν λογισμῶν (Α´-Β´)
Προσευχή μετανοίας
Μετά τήν Ἐξομολόγηση
Στήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων
Στήν ἀρχή τῆς νέας χρονιᾶς
Εὐχή Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς
Ἐνώπιον τοῦ Ἐσταυρωμένου
Πασχαλινή προσευχή
Διάφορα αἰτήματα προσευχῆς

Β´ ΜΕΡΟΣ
Ἱερές Ἀκολουθίες

1. Μικρό Ἀπόδειπνο 
2. Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου 
3. Μικρός Παρακλητικός Κανόνας 
4. Θεία Μετάληψη