Νίκαια Βιθυνίας, 325 μ.Χ. Η απειλή της αίρεσης του Αρειανισμού ταλαιπωρεί την Ορθοδοξία. Οι αιρετικοί ισχυρίζονται ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήταν κτίσμα, και όχι ο προαιώνιος, ο ίδιος Υιός και Λόγος του Θεού Πατρός. Το θέμα σοβαρό και επικίνδυνο. Ο αυτοκράτωρ αποφασίζει να συγκαλέσει Σύνοδο, την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο. 318 θεοφόροι Πατέρες συμμετέχουν, μεταξύ των οποίων ο άγιος Σπυρίδων, επίσκοπος Τριμυθούντος, ο άγιος Νικόλαος, επίσκοπος Μύρων, ο τότε ιεροδιάκονος και μετέπειτα Πατριάρχης Αλεξανδρείας Μέγας Αθανάσιος κ.ά.

◊◊◊

–Παιδί μου, έλαβα γράμμα από τον βασιλέα μας, να πάμε στην Νίκαια για να πολεμήσουμε την αίρεση του Αρείου, είπε ο άγιος Σπυρίδων στον διάκο του Τριφύλλιο.
–Μα, το προχωρημένο της ηλικίας σας και η απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων για να φθάσουμε εκεί… Θα αντέξετε;
–Πρέπει, παιδί μου. Το πρωί ετοίμασε τα δύο άλογα και ας πάμε στον Βασιλέα!
Όταν έμαθαν οι Αρειανοί ότι θα έρθει στη Σύνοδο ο άγιος Σπυρίδων, ταράχθηκαν. Σκέφθηκαν πώς να ματαιώσουν το ταξίδι του. Αποφάσισαν λοιπόν να μπουν τη νύχτα στο στάβλο και να σκοτώσουν τα δύο άλογα… Ήταν δύο ώρες πριν ξημερώσει.
–Πάτερ, αλίμονό μας, σκότωσαν τ’ άλογά μας, είπε ο διάκος Τριφύλλιος μπαίνοντας στο στάβλο.
Ο Γέροντας επίσκοπος αντιλήφθηκε αμέσως πως τούτο ήταν έργο των αρειανών, για να τους εμποδίσουν να πάνε στη Σύνοδο.
–Πήγαινε και βάλε το κεφάλι των αλόγων στη θέση του σώματός τους και έρχομαι κι εγώ, είπε στον υποτακτικό του.
Όμως, τι τραγικό! Στο ημίφως του στάβλου ο Τριφύλλιος υπάκουσε μεν στο Γέροντά του, αλλά εφάρμοσε το άσπρο κεφάλι στο μαύρο άλογο και το μαύρο κεφάλι στο άσπρο άλογο! Έτσι, όταν τον ρώτησε ο Άγιος αν έκανε όπως τον πρόσταξε και πήρε καταφατική απάντηση, είπε:
–Να είσαι δοξασμένος, Κύριε, Εσύ που έδωσες ζωή σε ολόκληρη την κτίση τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
Αμέσως τα άλογα ζωντάνεψαν και κλωτσούσαν το ένα το άλλο. Τώρα μπορούσαν να τα ζέψουν με την άμαξα και να ξεκινήσουν. Βλέπεις, ο Άγιος δεν είχε δει ότι ο διάκος του είχε κάνει λάθος με τα χρώματα των κεφαλιών των αλόγων.
–Συγχώρα με, Γέροντα, έκαμα κάποιο λάθος! Έβαλα το κεφάλι του άσπρου αλόγου στο μαύρο άλογο και το αντίθετο, ομολόγησε με συστολή και φόβο. Αλλά έκπληκτος άκουσε τον Άγιο να τον καθησυχάζει.
–Άφησέ τα αυτά, παιδί μου, έτσι ήθελε ο Θεός! Ας ξεκινήσουμε με του Χριστού μας την ευλογία.
Μόλις οι Αρειανοί είδαν το μαύρο κεφάλι κολλημένο στο άσπρο άλογο και το άσπρο κεφάλι στο μαύρο άλογο, παραξενεύθηκαν και έλεγαν μεταξύ τους:
–Κοιτάξτε μπροστά σας τα άλογα που τους κόψατε τα κεφάλια! Πώς είναι ζωντανά; Αυτός ο Επίσκοπος τους έδωσε ζωή. Είναι μέγας θαυματουργός Άγιος! Τι θα γίνει άραγε σαν έρθει στη Σύνοδο;
Κάποτε έφθασαν στη Νίκαια… Οι Πατέρες είχαν ήδη πάρει τις θέσεις τους. Μπαίνει κι ο Άγιος με ψάθινο σκούφο, με ένα μάλλινο πανωφόρι και με πρόχειρα υποδήματα στα πόδια. Μερικοί γέλασαν, γιατί δεν τον αναγνώρισαν. Μέχρι που είδαν τον βασιλέα να κατεβαίνει από τον θρόνο του και να του προσφέρει κάθισμα δίπλα του.
Ήταν η ώρα να καταδειχθεί η ορθόδοξη αλήθεια…! Ο Άγιος Σπυρίδων με απλό και ταυτόχρονα θαυμαστό τρόπο, αυτόν του κεραμιδιού και των συστατικών του, ομολόγησε Ιησούν Χριστόν, Υιόν και Λόγον του Θεού αληθινό, Ομοούσιον με τον Πατέρα, Σύνθρονον, Ομότιμον και Ομόδοξον. Και κατέδειξε ότι η Αγία Τριάς αποτελείται από τρία διακριτά πρόσωπα, τρείς υποστάσεις, αλλά τα πρόσωπα αυτά είναι ένας Θεός, μία Ουσία άρρητος και ακατάληπτος.
12 Δεκεμβρίου , στη χάρη Του δεόμεθα·
«Άγιε Σπυρίδωνα και θαυματουργέ, πρέσβευε υπέρ ημών…»!

Φ.

Σημείωση:
Η παράδοση αυτή δεν καταγράφεται στους Συναξαριστές, αλλά στηρίζεται σε εικονογραφικές παραστάσεις που μαρτυρούνται από τον 16ο αι. και εξ. (βλ. Μπίθα Ιωάννας, Παρατηρήσεις στον εικονογραφικό κύκλο του Αγ. Σπυρίδωνα, Δελτίο ΧΑΕ 19, Περίοδος Δ΄, Αθήνα 1997, σ. 275). Επίσης εξιστορείται από τον Γέροντα Κλεόπα (βλ. Γέροντος Κλεόπα Ηλιέ, Θαύματα του Αγίου Σπυρίδωνος, Μετάφρ. Μοναχού Δαμασκηνού Γρηγοριάτη, 2010).

 

Η εικόνα προέρχεται από μία δημοπρασία ενός αγγλικού οίκου, τον Απρίλιο του 2013. Αγιογραφήθηκε το 1913 και περιμετρικά του ένθρονου Αγίου απεικονίζει σκηνές των θαυμάτων του. Στην άνω δεξιά γωνία (πάνω από το αριστερό χέρι του Αγίου) διακρίνεται το θαύμα με τα δύο άλογα.