Κατασκήνωση
φωλιά για του Θεού τη φαμελιά…!
Γλυκεία ᾽ναι Κατασκήνωση πάντα
η θύμησή σου…!
… Λοιπόν ερχόμαστε….
Να μας περιμένεις …
Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019
κι αν σε βρούμε χιονισμένη το πανηγύρι θα ναι ακόμη πιο τρανό
…Παιχνίδι, τραγούδι, συζητήσεις, προβληματισμοί, επίλυση αποριών σε ατμόσφαιρα αδελφική.
Όλοι μαζί αδελφωμένοι και ενωμένοι ξεκινούμε τη νέα χρονιά «με το βλέμμα στραμμένο στου Νεογέννητου Χριστού τη μορφή».
 Ανάσα ζωής στη μέση της σχολικής χρονιάς.