Χριστούγεννα!

Αμέτρητοι λόγοι, ομιλίες και αναφορές για τα Χριστούγεννα στα βιβλία του σύγχρονου κόσμου. Εκατοντάδες εκατομμύρια ιστότοποι και υπερσυνδέσεις στο διαδίκτυο του σήμερα για τα Χριστούγεννα, 2018 χρόνια μετά από την Μητρόπολη των Εορτών, από την: «Γενέθλιον ημέραν της ανθρωπότητος».

Η φράση αυτή η υπέροχη, η «γενέθλιος ημέρα της ανθρωπότητος», βρίσκεται στην πρώτη ομιλία που εκφωνήθηκε ποτέ στον κόσμο για τα Χριστούγεννα. Η ομιλία με τίτλο «Εις την Αγίαν του Χριστού Γέννησιν» ανήκει στον Μέγα Βασίλειο και εκφωνήθηκε στην Καισάρεια της Καππαδοκίας περί το 376 μ.Χ. συνοψίζοντας σε τρείς λέξεις το ασύλληπτο νόημα των Χριστουγέννων, την «γενέθλιον ημέραν τής ανθρωπότητος».

Μέγας Βασίλειος, μέγας αξεπέραστος άνθρωπος, υψηλότατη σύλληψη και έκφραση για το Μυστήριο το μέγα και το παράδοξο. Στην ομιλία του περιγράφονται όλα όσα συνέβησαν στη γέννηση του Χριστού και όλα αποβλέπουν στο ένα: να αποδώσει, να κηρύξει ο μέγας διδάσκαλος το μοναδικό νόημα των Χριστουγέννων για τον κάθε άνθρωπο, για να αναγεννηθεί και να ζήσει.

Χριστούγεννα, η γέννηση του Χριστού, η ενανθρώπηση του Θεού, η ομοίωση του Θεού με τον άνθρωπο, για να φτάσει ο άνθρωπος στην ομοίωσή του με τον Θεό. Η ανύψωση του θνητού ανθρώπου, η ανάσταση του νεκρού, η αναγέννηση, τα γενέθλια της ανθρωπότητας και μαζί η παγκόσμια, η «κοινή εορτή πάσης της κτίσεως», αφού αυτή χαρίζει σε ολόκληρο τον κόσμο τα υπερκόσμια. Ως να ξαναγεννήθηκε μαζί με το Χριστό ολόκληρος ο κόσμος.

Χριστούγεννα.

Βρίσκεται σήμερα άνθρωπος ικανός να καταλάβει;

Σήμερα έχει ο κάθε άνθρωπος συχνά την πληροφόρηση χωρίς τη γνώση και την επίγνωση, την ενημέρωση δίχως την κατανόηση και την αλήθεια. Σήμερα αποθέτει την ελευθερία του σχεδόν ασυνείδητα στην απληστία του, πότε για τα αναγκαία και πότε για τα άχρηστα. Σήμερα παραδίδεται στην αδιαφορία του, που τον ναρκώνει, ή στην υπεραπασχόληση χωρίς σκοπό και τέλος. Και όμως σήμερα είναι που ο άνθρωπος είναι πιο ικανός από ποτέ να το καταλαβαίνει. Σήμερα πιο βαθιά πονάει.

Σ’ ένα κόσμο απειλητικό και αβέβαιο και όμως γι’ αυτό καταλληλότερο, ίσως μπορούμε πιο πολύ ν’αναζητήσουμε, να βρούμε τον Χριστό στης γης το στάβλο. Τότε θα βρεθούμε ικανοί να καταλάβουμε. Να ζωντανέψει η θεϊκή πνοή Του μέσα μας. Να κάνουμε Χριστούγεννα. Να δούμε αυτό τον κόσμο ικανό να ζήσει, να δούμε το μυστήριο το μέγα και παράδοξο, να κηρύξουμε μαζί με τον Μέγα Βασίλειο σήμερα τα Χριστούγεννα, την «γενέθλιον ημέραν της ανθρωπότητος».

Από το περιοδικό Προς την Νίκη