Ποιός ήταν ο Τίμιος Πρόδρομος
Γιατί χάθηκε δύο φορές η Τίμια Κάρα του ;
Που βρίσκεται σήμερα;
Λύσε τις απορίες σου ξεφυλλίζοντας τις σελίδες που ακολουθούν.