Μέ πολύ ἐνθουσιασμό καί γνήσιο βίωμα τά παιδιά τῶν Ὀρθοδόξων Κατηχητικῶν μας Ὁμάδων μᾶς μυσταγώγησαν, ἀνήμερα τῆς ἐθνικής μας παλιγγενεσίας τοῦ 1821, παρουσιάζοντάς μας τήν ἄδολη καί ἀγωνιστική μορφή τοῦ συντοπίτη μας ὀπλαρχηγοῦ Νικηταρᾶ τοῦ «Τουρκοφάγου». Τήν ἐκδήλωση τίμησε μέ τήν παρουσία του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Μεσσηνίας Κ.κ. Χρυσόστομος. Τά παιδιά μας ὡς ἀπόγονοι ἡρώων ξεδίπλωσαν μπροστά μας στιγμιότυπα ἀπό τήν ζωή καί τούς ἀγῶνες τοῦ Μεσσήνιου Νικήτα Σταματελλόπουλου (Νικηταρᾶ) καί μᾶς μετέφεραν σ’ εκείνα τά δύσκολα καί αἱματοπότιστα χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας καί τῶν ἀγώνων τοῦ Γένους γιά λευτεριά. Ὁ ζωηρός πόθος τοῦ μικροῦ Νικήτα νά γίνει «κλέφτης», νά πολεμήσει γιά τήν ἐλευθερία, ἡ μύηση στό μυστικό τῆς «Φιλικῆς Ἐταιρείας», οἱ πολεμικές ἐπιτυχίες στά Δερβενάκια καί ἀλλοῦ, ἡ ἀγάπη στόν ἐχθρό, ἡ συνεχῆς θυσία του, παρά τίς ἀσθένειες καί τούς κόπους, ἀλλά καί ἡ τραγική του κατάντια συγκίνησαν καί ἐνθουσίασαν τό πολυπληθές ἀκροατήριο. Παράλληλα τά ἐθνικά τραγούδια τῶν ὀργανωμένων παιδικῶν καί ἐφηβικῶν χορωδιῶν μᾶς ἀνέβασαν πατριωτικά. Τήν ὅλη ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Πατέρας μας μέ καίριες ἐπισημάνσεις γιά τήν συλλογική εὐθύνη, πού ἀγγίζει ὅλους μας καί ἀφοροῦν τό σήμερα καί τό μέλλον τοῦ σύγχρονου ἑλληνισμοῦ. Εὐχή καί προσευχή ὅλων μας ἄς εἶναι νά χαραχθοῦν βαθιά στίς καρδιές μας τά μηνύματα γιά θυσία καί αὐταπάρνηση ὑπέρ τῆς μεγάλης μας οἰκογένειας, πού λέγεται Ἑλλάδα!!