Μέ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε ἡ ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τήν ἐθνική μας ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου 1821 στήν Χριστιανική Ἕνωση Μεσσήνης τήν Κυριακή 26 Μαρτίου 2017. Τήν ἑορτή παρουσίασαν τά παιδιά τῶν Ὀρθοδόξων Κατηχητικῶν Ὁμάδων τῆς Ἑνώσώς μας. Μέ τά πολύ ἐπιμελημένα τραγούδια πού παρουσίασε ἡ χορωδία τῶν θηλέων, τά μικρά δρώμενα γιά τήν Μητέρα Παναγία, γιά τίς Ἑλληνίδες μητέρες Καπετάνισσες τοῦ ’21, καθώς καί μέ τό ὑπέροχο θεατρικό γιά τόν ἄδολο καί ἀνιδιοτελή ἀγωνιστή καί ὀπλαρχηγό Νικηταρά, τόν ἐπονομαζόμενο «Τουρκοφάγο», ὅλοι ἐνθουσιασθήκαμε. Ἐνισχύθηκε τό θρησκευτικό καί ἐθνικό μας φρόνημα. Τά παιδιά, τά νεαρά βλαστάρια τοῦ τόπου μας μᾶς μετέδωσαν τόν ἐνθουσιασμό τῶν ψυχῶν τους καί μᾶς δίδαξαν ἱστορία. Εὐχή ὅλων μας ἄς εἶναι νά μή λησμονοῦμε τήν αἱματηρή ἱστορία μας, πού πορφυρώθηκε μέ τό ἅλυκο αἷμα τῶν προγόνων μας! Γιά νά ζήσει ἡ Ἑλλάδα μας!