Μέ μιά ὄμορφη χριστουγεννιάτικη γιορτή τά παιδιά τῶν Ὀρθόδοξων Χριστιανικῶν Ὁμάδων τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Φιλιατρῶν μᾶς μετέφεραν στή Ἅγια Νύχτα, τήν μοναδική ἐκείνη νύχτα γιά τήν ἱστορία τοῦ κόσμου, ὅπου γεννήθηκε ὁ Χριστός μας, τό παιδίον Ἰησοῦς. Μᾶς μετέφεραν νοερά μέχρι τήν φάτνη τοῦ θείου βρέφους ὡς ταπεινούς προσκυνητές καί μέ τά ποιήματα, τά κείμενα, τά τραγούδια, τούς ὕμνους, τά θεατρικά τους μᾶς μετέδωσαν μηνύματα ἀγάπης, ἐλπίδος, εἰρήνης, δῶρα τοῦ Θεανθρώπου στή γῆ. Εἰδικότερα μᾶς μίλησαν καί προέβαλαν τό ἀγαθό τῆς εἰρήνης, πού κόμισε ὁ Κύριος μας στήν ταραγμένη ἀνθρωπότητα. Πραγματικά μᾶς βοήθησαν νά μιλήσει περισσότερο μέσα στίς καρδιές μας ὁ ἀγγελικός ὕμνος «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη…» καί κίνησαν τίς ψυχές μας ὥστε νά ἐπιθυμοῦν νά ζοῦμε τήν εἰρήνη καί νά συμψάλλουμε μέ ἁγία ζωή ἀρμονικά μέ τούς ἀγγέλους. Προσευχή ὅλων μας ἄς εἶναι τά μηνύματα τῶν παιδιῶν νά γίνουν πραγματικότητα στόν κόσμο. Ἄς μή λησμονοῦμε ὅτι τήν εἰρήνη μόνο ὁ Χριστός τήν δίνει!