Το βιβλίο αυτό δεν σου προσφέρεται μόνο για να πλουτίσεις τη νεανική σου βιβλιοθήκη, αλλά για να σε βοηθήσει ουσιαστικά να αγαπήσεις την προσευχή, το μεγάλο σου αυτό προνόμιο, που σε φέρνει σε επικοινωνία και σε ενώνει με τον παντοδύναμο Θεό.

Σκοπός αυτού του προσευχηταρίου είναι να σε διδάξει το πνεύμα και το ήθος της θεάρεστης προσευχής, για να γευθείς από τη νεανική σου ηλικία την ανέκφραστη χαρά που πηγάζει από την εμπειρία της ουσιαστικής αυτής επικοινωνίας και ενώσεώς σου με τον πανάγιο Τριαδικό Θεό! Αφού βεβαίως προηγουμένως περπατήσεις με προσοχή, επιμέλεια και καρδιακή αναζήτηση τα μονοπάτια των προσευχών, και αφουγκραστείς το «άνοιγμα» της καρδιάς των θεοφιλών ψυχών, που τις συνέγραψαν αγαπώντας εξ όλης της καρδίας τους τον Θεό.

Περιλαμβάνει ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, επιλογή πρωινών και βραδινών προσευχών και ειδικές προσευχές (Πατέρων και άλλων ιερών συγγραφέων της Εκκλησίας μας), επιλεγμένες για τις νεανικές σου αναζητήσεις, και προσαρμοσμένες, οι περισσότερες, στη γλώσσα της εποχής μας.

…ο Κύριος περιμένει τα λόγια και της δικής σου προσευχής. Εκεί, μπροστά στο θρόνο του Θεού, να αναφέρεις με πίστη και απλότητα τις χαρές σου και τις λύπες σου, τους αγώνες και τις αγωνίες σου, τους φόβους, τους πόθους και τους οραματισμούς σου, τη δοξολογία, την ευχαριστία και τη θερμή δέηση της ψυχής σου…

Καλή δύναμη στο ωραίο σου αγώνισμα!