Ευχόμαστε η νέα χρονιά

να είναι πολύ χαρούμενη,

πολύ αγωνιστική, πολύ ευλογημένη!!