«Ο Μυστικός Δείπνος» στη σειρά « ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»

είναι ένα βιβλίο για όλη την οικογένεια.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

•    Αναλυτική ερμηνεία των σχετικών Ευαγγελικών περικοπών

•    Πλούσια εικονογράφηση με βυζαντινές αγιογραφίες

•    Προσευχές προετοιμασίας για τη Θεία Ευχαριστία

•    Γνωριμία με τα ιερά σκεύη που χρησιμοποιούνται στη Θεία Λειτουργία