Ενα ελάχιστο ευχαριστώ σε αυτή που είναι ο πιο γλυκός θησαυρός του κόσμου!

Το κεράκι της υπομονής!

Η πλατιά στέγη!

Το φωτεινό λυχνάρι!