Επίσκεψη αγάπης των Χαρούμενων Αγωνιστών Λεμεσού

στο μέλαθρον αγωνιστών ΕΟΚΑ

όπου έψαλαν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα

δίνοντας απλόχερα χαρά στους ηλικιωμένους!