ΠΥΡ ΚΑΙ ΜΑΝΙΑ

Αρχιμ. Γενναδίου Κ. Κουτσόπουλου

Έκδοση Αδελφότητος Θεολόγων «Ο Σωτήρ»

 

Ποια είναι τα επιχειρήματα όσων υποστηρἰζουν την καύση των νεκρών; Τι μαρτυρεί η ιστορία για τις συνήθειες ενταφιασμού τους; Ποια είναι η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και γιατί;

Ένα βιβλίο που απαντά σε καίρια ερωτήματα, ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε άποψη και λόγο στο θέμα της καύσης των νεκρών.