Πάντα!
Ψηλά!
Κι όλο!
Ψηλότερα!
Είμαστε!
ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΥΩΔΙΑ!

Χριστού Ευωδία 2023… Υπέροχες στιγμές που δεν πρόκειται ποτέ μας να ξεχάσουμε! Ας θυμηθούμε κάποιες από αυτές μέσω του παρακάτω βίντεο.