Πως θα ήταν η ζωή σου χωρίς Χριστούγεννα;

Πώς θα ήταν η ζωή σου χωρίς Χριστό;

Πώς θα ήταν η ζωή σου αν δεν είχε Έλθει;

Ήταν παραμονή Χριστουγέννων – η μοναδική νύχτα κατά το διάστημα μιας ολόκληρης χρονιάς – που η Βασιλική βιαζόταν να πέσει στο κρεβάτι… Της Βασιλικής της φάνηκε σαν να μην είχε κοιμηθεί διόλου όταν άκουσε μια τραχιά φωνή να της φωνάζει. «Σήκω απ’ το κρεβάτι». Άνοιξε τα μάτια της και τότε διαπίστωσε ότι όλα είχαν αλλάξει… το δέντρο, το τζάκι, τα φώτα, η πόλη… όλα ήταν διαφορετικά.