Όλα τα χρώματα της ίριδας μαζεύτηκαν για να επικυρώσουν
μια συμφωνία.
Μια συμφωνία μεταξύ Θεού και ανθρώπου.
Γιατί ο Θεός ξέρει να κλείνει τις συμφωνίες
με την συναρπαστικότερη προοπτική!
Ουράνιο Τόξο. Η υπογραφή του Θεού.
Εκεί που ο Θεός βάζει την υπογραφή του
δε χωράει καμιά αμφιβολία!
Δες όλα τα επεισόδια

Αρχίζει στις 23 Μαρτίου! (Γένεση ανακοίνωση)
Ταξίδι ζωής (Γένεση εισαγωγή)
Γίνετε κυρίαρχοι! (Γένεση επ. 1)
Χίλιες γλώσσες (Γένεση επ. 3)
Άφησέ τα όλα! (Γένεση επ. 4)
Δικό σου για πάντα! (Γένεση επ. 5)
Μπορείς να μετρήσεις τ’ αστέρια; (Γένεση επ. 6)
Άλλαξε όνομα (Γένεση επ. 7)
Αναμέτρηση με τον Θεό (Γένεση επ. 8)
ΓΕΝΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Πόσα έτη φωτός απέχεις;