Για Χ.Α. ΣΕΦ που το ψάχνουν λίγο περισσότερο …
μία πρόσθετη συνταγή από τις Χ.Α. Αθηνών!
Καλή επιτυχία!!