Ο άγιος Ιάκωβος το γνώριζε καλά!
Έχει το καλύτερο σήμα!
Συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο του ουρανού με υψηλές ταχύτητες!
Δυνατότητα μεταφοράς μεγάλων μηνυμάτων!
Δωρεάν συνδρομή!
Σίγουρα το έχεις δοκιμάσει κι εσύ!