Ριζάρειος Εκκλησιαστική σχολή (1894-1908).
Ο Άγιος Νεκτάριος ως διευθυντής οργανώνει τη σχολή,
διακονεί υπεύθυνα τις ανάγκες των σπουδαστών
και δείχνει τη μεγάλη του αγάπη που τη γεύονται όλοι: σπουδαστές και υπάλληλοι.
Θα παρακολουθήσουμε τρία περιστατικά.