Οι άγιοι άγγελοι είναι πνευματικά όντα πλασμένα για να υμνολογούν και να υπηρετούν τον Θεό και να βοηθούν τους ανθρώπους. Κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του φύλακα άγγελο. Είναι κοντά του, τον βοηθάει στο καλό, χαίρεται με την προκοπή του, λυπάται με τα λάθη του. Μένει ως το τέλος της ζωής του και είναι αυτός που οδηγεί την ψυχή του απ΄ αυτή τη ζωή στην αιώνια. Γι’ αυτό ας προσευχόμαστε στους Αγίους Αγγέλους.

Προσευχή στον φύλακα άγγελό μας

Άγιε Άγγελε, εσύ που είσαι φύλακας (προστάτης) της αθλίας ψυχής μου και της ταλαίπωρης ζωής μου, μή με εγκαταλείψης τον αμαρτωλό, μήτε να απομακρυνθής από μένα εξ αιτίας της χαυνότητός μου. Μή επιτρέψης στον πονηρό δαίμονα να κυριαρχήσει επάνω μου κατατυραννώντας αυτό το θνητό μου σώμα. Κράτησε το ταλαίπωρο και παράλυτο χέρι μου και οδήγησέ με στην οδό της σωτηρίας. Ναι, άγιε Άγγελε του Θεού, εσύ που είσαι φύλακας και σκεπαστής της αθλίας ψυχής μου και του αθλίου σώματός μου, συγχώρησέ με για όλα εκείνα με τα οποία σε ελύπησα όλες τις ημέρες της ζωής μου, και για όσα αμάρτησα την σημερινή ημέρα. Σκέπασέ με και τούτη τη νύκτα και διαφύλαξέ με από κάθε επήρεια του αντιπάλου διαβόλου, για να μή παροργίσω τον Θεό με κάποιο αμάρτημα. Και συνάμα πρέσβευε για χάρι μου προς τον Κύριο, να με στερεώση στον θείο φόβο (=σεβασμό) και να με κάνη δούλο άξιο της αγαθότητός του. Αμήν.

 “ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ: κείμενο-μετάφρασις” της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους

Απολυτίκιο Αγίων Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ
Τῶν οὐρανίων στρατιῶν Ἀρχιστράτηγοι, δυσωποῦμεν ὑμᾶς, ἠμεῖς οἱ ἀνάξιοι
ἴνα ταῖς ὑμῶν δεήσεσι τειχίσητε ἠμᾶς, σκέπη τῶν πτερύγων τῆς αὔλου ὑμῶν δόξης, φρουροῦντες
ἠμᾶς προσπίπτοντας, ἐκτενῶς καί βοώντας.
Ἐκ τῶν κινδύνων λυτρώσασθε ἠμᾶς, ὡς Ταξιάρχαι τῶν ἄνω Δυνάμεων