Νευρίασα.
Άρχισα να ξεφουρνίζω τα προβλήματά μου,
κι αυτός χαμογελούσε…!