Πουθενά αλλού δεν θα βρεις, δεν θα βρω, βαθύτερη ικανοποίηση των ισχυρών μας πόθων, που κανένα αγαθό του κόσμου αυτού δεν μπορεί να τους κάνει να σιγήσουν.
Μόνο η Χάρη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα… που έρχεται και σκηνώνει μέσα μας! Αυτό χαρίζει στον άνθρωπο βαθιά ξεκούραση, υπερκόσμια αναψυχή και δροσιά… 
Έτσι γίνεται η ψυχή…μία μόνιμη άνοιξη μέσα μας!