” Η πατρίς μου να ελευθερωθεί
     και αδιάφορο τί θα απογίνω εγώ”

        Μαντώ Μαυρογένους