Το δάσος ετοιμάζει γιορτή για τον σπουδαίο

Άργο Χελώνη τον εξερευνητή!

Όλοι θα δώσουν το παρόν εκτός… από τον δισέγγονό του!

Τι συμβαίνει άραγε με τον  Νάκη Χελωνάκη, τον δισέγγονο

του σπουδαίου Άργου Χελώνη;