Αυτή την αναστάσιμη περίοδο, εκτός από τη γνωστή μας Αναστάσιμη προσευχή, μπορούμε να απευθύνουμε προς τον Κύριο και πολλές άλλες προσευχές που αναφέρονται στην Ανάσταση και είναι γραμμένες από τους αγίους μας.

Παντοκράτωρ Θεέ, εύσπλαχνε και πολυέλεε, Εσύ που κατήργησες τον θάνατο με τον ζωοποιό θάνατο του Υιού σου και που άνοιξες των Παράδεισο σε μας με την κοσμοσωτήριο Ανάστασή Του, φώτισέ μας σε παρακαλούμε, με το φως του Αγίου Σου Πνεύματος, να αναγνωρίζουμε ως μόνο αληθινό Θεό τον Ιησού Χριστό, τον οποίο Εσύ απέστειλες. Διότι από πουθενά αλλού δεν μπορούμε να αντλήσουμε τη σωτηρία μας και δεν υπάρχει όνομα άλλο στη γη που να έχει δοθεί στους ανθρώπους και το οποίο να μπορεί να σώσει τον άνθρωπο παρά μόνο το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Χάρισέ μας Εσύ ακλόνητη πίστη και αδίστακτη ελπίδα και ειλικρινή αγάπη προς τον πλησίον μας, έτσι ώστε με την αγάπη και την αγαθοεργία να κρατάμε μέσα μας ζωντανή την πίστη. Και ζώντας με ευσέβεια, να αξιωθούμε της αθανάτου και πανευφρόσυνης αιώνιας Ζωής.

Αυτά ας γίνουν με τη μεσιτεία του εκ νεκρών αναστημένου μονογενούς Υιού Σου, μαζί με τον Οποίο δοξάζεσαι Εσύ και το ζωοποιό Πνεύμα τώρα και πάντοτε και σε όλους τους αιώνες. Αμήν.

Προσευχητάριο του Σιμονώφ, Προσευχή κατά την Κυριακή του Πάσχα (διασκευή)