ΑΝΑΣΤΑΣΗ:
Το μεγαλύτερο γεγονός της Ιστορίας…
ΑΝΑΣΤΑΣΗ:
Τρόπος ζωής…
ΑΝΑΣΤΑΣΗ:
Υπόθεση της κάθε στιγμής…