Μετάφραση:
Τον Κύριο ανυμνείτε και δοξολογείτε σε όλους τους αιώνες.
Δοξολογείτε Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ τον Κύριο και Θεό•

υμνολογείτε και ανυψώνετε Αυτόν εις αιώνας των αιώνων.
Υμνείτε εν αγίω χορώ Απόστολοι, Προφήτες και Μάρτυρες του Κυρίου τον Κύριο•

δοξολογείτε κι ανυψώνετε Αυτόν ακατατάπαυστα μες στους αιώνες.
Δοξολογούμε τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα.
Αινούμε, ευλογούμε και προσκυνούμε τον ένα και μοναδικό Κύριο του σύμπαντος κόσμου.
Τον Κύριο ανυμνούμε και δοξολογούμε σε όλους τους αιώνες.
Αναστήσου, σήκω επάνω, ω Θεέ μας, και κρίνε τη γη.
Γιατί δική σου κληρονομιά θα γίνουν όλα τα έθνη.