“Ἕκαστον μέλος τῆς ἁγίας σου σαρκός…”

Τροπάριο του Όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής

Απόδοση στη Νεοελληνική

Κάθε μέλος της αγίας σάρκας σου, Κύριε, υπέστη για μας ατίμωση· η κεφαλή με τον ακάνθινο στέφανο, το πρόσωπο με τα εμπτύσματα, οι σιαγόνες με τα ραπίσματα, το στόμα με τη χολή, που αναμίχτηκε με ξύδι και σου έδωσαν να γευτείς, τα αυτιά με τις δυσσεβείς βλασφημίες, η πλάτη με το μαστίγωμα και το χέρι με τον κάλαμο· η έκταση του όλου σώματος με το ν᾽ απλωθεί επάνω στο σταυρό· οι αρθρώσεις με τα καρφιά και η πλευρά με τη λόγχη. Παντοδύναμε Σωτήρα, εσύ που έπαθες για μας και διά του πάθους σου μας ελευθέρωσες από τα πάθη, εσύ που σαν φιλάνθρωπος, κατέβηκες σε μας και μας ανύψωσες στον ουρανό, ελέησέ μας.