Ακολουθώντας τον Κύριο Ιησού
μέσα από τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας.