“Ο αγωνιστής,
την Ελευθερία ή την κερδίζει μαχόμενος
ή την εξαγιάζει πεθαίνοντας” 
                                                                                                                                                                   Γεωργάκης Ολύμπιος