Ο Βρίσκι Ταπάντα κατάφερε με τη βοήθειά σας να εξιχνιάσει
το μυστήριο με τη σημαία στην κατασκήνωση του Αιγίου.
Σας ευχαριστεί πολύ και περιμένει τη βοήθειά σας
και σε επόμενες υποθέσης του!
Να τί έγινε στην κατασκήνωση…

_BLUE ALERΤ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ