Ώρα για λίγο Μυστήριο!

Ιαπωνία 1100 μ.Χ.

Ένα στέμμα,

μια γιορτή

και μια απαγωγή!

Μπορείς να ανακαλύψεις τον ένοχο;