Λέξεις κλειδιά: χιόνια, κάμερα, Χ.Α.
Συνδύασε τα παραπάνω κλειδιά
και στείλε μας μέχρι την Παρασκευή  19/2/2021
(που θα λιώσουν τα χιόνια)
την καλύτερη  Χ.Αγωνιστική φωτογραφία
στο xa2meeting@gmail.com