– Γιατί οι χαρές κρατούν όσο και τα πυροτεχνήματα;

– Γιατί δεν αλλάζει τίποτα σ’  αυτόν τον πλανήτη;

– Τι ζητάς; 

– Ζητώ Φως, Οξυγόνο, πρότυπα, χέρια που θα με στηρίξουν.

– Αξίζει η ζωή δίχως προσανατολισμό;

– Αξίζει η γη δίχως ουρανό;

Ποιος θα βρεθεί στο δρόμο μας, ειλικρινής,

με έργα – όχι λόγια – 

να μας εμπνεύσει, να μας προσανατολίσει;