25 Ιανουαρίου 2019,

η Βουλή των Ελλήνων ενέκρινε τη Συμφωνία των Πρεσπών.

25 Ιανουαρίου 2021,

η ψυχή των Ελλήνων συνεχίζει να χτυπά στην ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Η ιστορία και το όνοµά µας είναι η ψυχή µας!

Η ιστορία διδάσκει, η αρχαιολογία αποδεικνύει,

τα ήθη και έθιµα επιβεβαιώνουν.

Λέµε ΟΧΙ σε ό,τι παραχαράζει την ιστορία µας.

Η Μακεδονία µας υπάρχει

στις καρδιές των Ελλήνων χιλιάδες χρόνια.

Η Μακεδονία είναι µία και είναι ελληνική!