Αλήθεια πόσο αγαπούσαν οι Άγιοι την Παναγία μας και πώς απευθύνονταν σε Αυτήν;

Αρκεί να διαβάσουμε τις πολλές προσευχές και Ύμνους που έγραψε ο Άγιος Νεκτάριος προς την Κυρία Θεοτόκο για να πάρουμε μια γεύση. Πολλοί απ’ αυτούς μάλιστα μελοποιήθηκαν και έγιναν ψαλμοτράγουδα. 

Μία από τις προσευχές του Αγίου που μπορούμε κι εμείς να απευθύνουμε προς την Παναγίας μας, για να την παρακαλέσουμε για όλα μας τα θέματα είναι και η παρακάτω:

Δέσποινα τας ικεσίας των σων δούλων δέξαι τάχει (=γρήγορα)

και προσάγαγε (=ανάγαγε τις προσευχές) Παρθένε τω Υιώ Σου και Θεώ Σου.

Λύσον Συ τας περιστάσεις των εις Σε καταφευγόντων

σκέδασον (=χάλασε) δε τας ενέδρας και τα θράση των δαιμόνων.

Εφοπλίζονται γαρ δόλοις (=με δόλιους τρόπους εξοπλίζονται) καθ’ ημών και πολεμούσι

και των από του Κυρίου χωρισμόν επιζητούσι.

Αλλά Συ Παρθένε σπεύσον, Συ ισχύι όπλισόν με (=όπλισέ με με δύναμη)

και στερρόν Χριστού οπλίτην (=άξιο στρατιώτη του Χριστού), Δέσποινα, ανάδειξόν με.

Των πολλών πλημμελημάτων, Κόρη, άφεσιν παράσχου,

Σοι βοώ εκ κατωδύνου (=καταθλιμμένης) ψυχής, Πάναγνε ανάσχου.

Σε προστάτην μου γινώσκω εν νυκτί και εν ημέρα,

Σε μετά Θεόν Παρθένε, ευεργέτιδά μου οίδα (=γνωρίζω).

Συ με λύτρωσε, Παρθένε, του πυρός του αιωνίου,

και εκ δεξιών με στήσον, Δέσποινά μου, του Κυρίου.

Αμήν.